Terug naar de referenties

Balta NV

Coulissen geluidsdempers

Voor onze klant Balta NV, uit Sint-Baafs-Vijve, verzorgden we de industriële geluidsbeheersing op een deel van hun site. In de gevel aan de hoofdingang bevinden zich een aantal roosters die zorgen voor de luchtaan- en afblaas van de grote productielijnen in de bedrijfshal. Door het grote geluidsvermogen die de machines afgeven wordt dit geluid vaak mee naar buiten afgeblazen.

Om te kunnen voldoen aan de geldende milieuwetgeving op vlak van geluid werd beroep gedaan op een erkend geluidsdeskundige die de situatie in kaart bracht. Voor het uitvoerende werk gaf Balta het vertrouwen aan Acoustic Projects.

Op de posities van de bestaande gevelroosters werden coulissengeluiddempers geïnstalleerd. De dempers zijn voorzien van een metalen behuizing waarin geluidsabsorberende schotten met luchtspouw geplaatst worden waartussen het luchtgeluid gedempt wordt. Het geheel werd voorzien van een coating in de gevelkleur en gedragen door metalen ondersteuningsconsoles. Het geheel werd vakkundig geplaatst door Acoustic Projects in samenwerking met dLo Construct.