Terug naar de referenties

Bar Giraf Roeselare

Geluidsabsorberende PETAC plafondpanelen

Bar Giraf - het café van meneer pastoor - is gevestigd in de voormalige pastoriewoning van de Sint-Amandsparochie te Roeselare. Het statige huis straalt geschiedenis uit en de ommuurde stadstuin brengt de gasten tot rust. Met respect voor het bestaande interieur zijn Henk en Filip er steevast in geslaagd om van deze woning een gezellig café te maken.

In één van de vele, mooie ruimtes kunnen de gasten zich gezellig aan tafeltjes plaatsen om te genieten van iets lekkers, vergezeld van een fijne babbel. Deze babbel is nog zo fijner in een aangenaam, akoestisch klimaat. Daarom koos Bar Giraf om samen met Acoustic Projects naar de gepaste, akoestische oplossing te zoeken.

Aan het plafond werd geopteerd om met rechthoekige, kaderloze panelen te werken. De geluidsabsorberende PETAC panelen bleken hier ideaal op hun plaats, daar deze heel gemakkelijk manipuleerbaar zijn naar de gewenste maat. Temeer omdat het akoestische, esthetische en duurzame aspect van de PETAC panelen volledig tot hun recht komen in de ruimte. En... Jezus zag dat het goed was!