Terug naar de referenties

Harelbeke

Geluidsomkasting Sound Wall sandwichpanelen

Acoustic Projects mocht een internationaal vlasbedrijf bijstaan in de praktische realisatie van geluidmilderende maatregelen. Het bedrijf staat bekend voor de productie van o.a. gekatoeniseerde vlasvezels en verkoop van linnen garens.

Onlangs werden de bedrijfsgebouwen en de capaciteit uitgebreid. Dit kan niet zonder de verdere expansie van bepaalde machines en installaties. Onder andere werden twee grote filtertorens geïnstalleerd om bepaalde vezels en stoffen af te blazen. Dit kon op zijn beurt niet zonder het aantal decibels die de installatie produceert. Om aan de geldige milieunormen te voldoen, won het bedrijf advies in bij Acoustic Projects. Op basis van een geluidsrapport, waarbij de situatie in kaart werd gebracht door een erkend geluidsdeskundige, werd voorgesteld om een geluidsomkasting te bouwen rondom de volledige installatie.

Acoustic Projects zorgde voor de aanlevering van het juiste type materiaal waarbij gekozen werd voor de geluidsabsorberende en -isolerende sandwichpanelen dewelke voor de nodige reductie zorgen van het luchtgeluid in desbetreffend geval. Beeuwsaert Construct zorgde voor het ontwerp van de staalconstructie en de plaatsing van het geheel. Het resultaat mag er wezen, mede door een feilloze samenwerking tussen de verschillende uitvoerende partijen.