Terug naar de referenties

Westhoek

Geluidsscherm Sound Wall sandwichpanelen rond koelmachine

Acoustic Projects mocht een aardappelverwerkend bedrijf uit de Westhoek bijstaan in de realisatie van hun akoestische voorzieningen. Het bedrijf produceert dagelijks ontelbare frietjes en afgeleiden afkomstig van de aardappelen uit de polders. Daarvoor zijn zware installaties vereist die zorgen voor de dagelijkse flow in het productieproces, koelmachines behoren daar ook toe. Dit gaat vaak gepaard met het nodige geluidsvermogen onlosmakelijk verbonden met de toestellen.

Om aan de geldige milieuvoorwaarden te voldoen heeft het bedrijf advies ingeschakeld van een erkend geluidsdeskundige die de pijnpunten in kaart gebracht heeft. Bepaalde toestellen vielen net boven de norm en dienden gesaneerd te worden. Voor de sanering heeft het bedrijf bij uitvoering beroep uitgeoefend op Acoustic Projects.

Zo werden 2 grote geluidsschermen opgetrokken naast grote koelinstallaties in de richting van het dorp. Als het ware vormen deze een 'soundbarrier' voor de luidruchtige installaties. De geluidsschermen zijn 6 meter hoog en opgetrokken uit de geluidsabsorberende en -isolerende sandwichpanelen.