Door op "Accepteren" te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketing inspanningen.

We build your silence

Acoustic Projects is een aannemingsbedrijf ontstaan uit de behoefte om storende akoestische problemen weg te werken.

Op basis van uw vragen en wensen gaan wij voor u op zoek naar de geschikte oplossing voor uw akoestisch probleem.

Contacteer ons voor een vrijblijvend voorstel.

info@acousticprojects.be
+32 499 70 08 65
Oplossingen

Onze oplossingen verdeeld over 6 categorieën

Acoustic Projects staat garant voor een totaaloplossing waarbij een persoonlijke, flexibele en professionele samenwerking centraal staat zodoende uw akoestisch project tot een welslagen uit te voeren.

Ontdek hieronder de oplossingen binnen ons aanbod:

Ruimte akoestiek
Nagalm binnen ruimtes:
- Geluidsabsorberende panelen
Bekijk oplossingen
Ruimte isolatie
Geluidsoverdracht tussen ruimtes:
- Geluidsisolerende wanden
Bekijk oplossingen
Industriële geluidsbeheersing
- Geluidsschermen & - wanden
- Geluidsomkastingen
Bekijk oplossingen
Geluidsisolerende deuren
Metalen en houten deuren
Bekijk oplossingen
Geluidsdempers & -roosters
Geluidsafstraling van ventilatoren
Bekijk oplossingen
Diversen
Projecten op maat
Bekijk oplossingen
Onze troeven

Waarom samenwerken met Acoustic Projects?

Geen tijdsverlies door een kluwen aan verantwoordelijken.
Binnen Acoustic Projects werkt u samen met één en dezelfde contactpersoon. Deze staat garant voor een vlotte, onderlinge communicatie van bij de ontmoeting tot aan de oplevering van uw project.
Juiste selectie van en feilloze synergie tussen partijen.
Acoustic Projects werkt uitsluitend samen met betrouwbare toeleveranciers van materialen én gespecialiseerde monteurs voor de plaatsing ervan.

Wij zorgen voor de perfecte coördinatie en synergie tussen de partijen. Deze combinatie draagt bij tot een feilloze realisatie van uw akoestisch project.
Oplossing op basis van feiten en gegevens.
Akoestische problemen kunnen enerzijds voortvloeien uit de onaangename gevolgen van nagalmproblematieken in diverse ruimtes. Bij de analyse wordt ter plaatse een meting uitgevoerd en gaan wij op basis van de resultaten over tot een onderbouwd voorstel.

Anderzijds kunnen geluidsproblemen ontstaan uit bronnen dewelke geluidsoverlast creëren naar de omgeving toe of dewelke niet voldoen aan de normen binnen de milieuwetgeving. Acoustic Projects staat voor deze analyse in nauw contact met erkend milieudeskundigen in België.

Deze geluidsdeskundige voert voor deze complexe situaties een gedetailleerde geluidsstudie uit.
Indien de geluidsbron uit analyse niet blijkt te voldoen aan de norm, dan gaat Acoustic Projects over tot de levering en plaatsing van de juiste oplossing!
Úw aanspreekpunt binnen een brede en gediversifieerde doelgroep.
Acoustic Projects richt zich tot een brede doelgroep. U zal zich ongetwijfeld terugvinden in één van hen: (productie)bedrijven, (hoofd)aannemers, openbare instellingen, horeca, private sector, retail, sport- en recreatiecentra, gemeentelijke besturen, rust- en verzorgingsinstellingen, kantoren, scholen, kinderdagverblijven en nog zoveel meer.

Laten we met elkaar kennis maken en streven naar de geschikte oplossing!
Akoestiek, een veelzijdig begrip, vaak leidend tot verwarring.
Akoestiek gaat terug naar de oorsprong in de betekenis van het woord, geluid. Een begrip onlosmakelijk verbonden in het dagelijks leven. Iedereen komt er dagelijks mee in contact, bewust of onbewust. Het zijn prikkels die op ons afgestuurd worden vanaf een bepaalde bron.

In onze omgeving zijn deze bronnen ontelbaar geworden, de ene al iets sterker aanwezig dan de andere. Geluid is daarom niet meer weg te denken uit ons leven. Binnen onze maatschappij leven we met z’n allen, onderverdeeld, op eenzelfde planeet.
Alle activiteiten die we hierop uitoefenen zijn verdeeld in zones waar strikt gereglementeerde afspraken moeten gemaakt worden om menselijk met elkaar samen te leven.

Acoustic Projects wil binnen onze samenleving bijdragen tot de behoefte naar stilte en rust, onlosmakelijk verbonden met het welzijn van de mens. Lees en leer in de rubriek ‘Veel gestelde vragen’, verder op de website.
Werkwijze

Persoonlijke begeleiding van A tot P

1
Uw aanvraag

U stuurt ons een uiteenzetting van uw probleem, u probeert daarbij zo compleet en duidelijk mogelijk te zijn.

2
Analyse

Uw aanvraag wordt geanalyseerd.
Indien afspraak ter plaatse nodig blijkt, leggen we die vast.

3
Plaatsbezoek

Zo nodig wordt binnen korte tijd een plaatsbezoek uitgevoerd om de problematiek te analyseren.

4
Offerte & ontwerp

Er wordt een voorstel met het gepaste product opgemaakt en verstuurd, vergezeld van een ontwerpschets.

5
Uw akkoord

Bij ontvangst van uw akkoord, wordt alles in het werk gesteld om uw project binnen een aanvaardbare termijn uit te voeren.

6
Uitvoering & nazorg

Wij gaan over tot de uitvoering van uw project en doen dit met de grootste zorg.


Referenties

Bekijk hier enkele van onze referenties.

Geluidsabsorberende PETAC voorzetwanden - Ingenium NV
Bekijk dit project
Geluidsscherm Sound Wall sandwichpanelen rond koelmachine - Westhoek
Bekijk dit project
Geluidsomkasting Sound Wall sandwichpanelen - Harelbeke
Bekijk dit project
Akoestische BASIC plafondpanelen bureauruimte - Noël Franklin BV
Bekijk dit project
Geluidsabsorberende plafond- en wandpanelen muzieklokalen - Gemeente Moorslede
Bekijk dit project
Akoestische plafondpanelen en bureaudividers - Q&O Verzekeringen NV
Bekijk dit project

Veel gestelde vragen

In iedere ruimte is galm aanwezig, hetzij resulterend in een aangenaam akoestisch klimaat, hetzij als boosdoener voor een slechte spraakverstaanbaarheid en akoestiek.

Akoestisch comfort is namelijk een belangrijke factor in het algemeen welzijn van de mens.

Nagalm is meer bepaald de tijd die nodig is voor een geluidafname met een factor gelijk aan 60 dB. Hoe langer dit duurt, hoe groter de nagalmtijd, hoe nefaster voor de akoestiek in bepaalde ruimtes.
De nagalmtijd wordt beïnvloed door 3 factoren:

- De grootte of het volume van de ruimte.
- De oppervlakte van de wanden/plafond.
- De absorptiecoëfficiënt van de wanden/plafond.

Het probleem stelt zich vaak voor in grote ruimtes waarbij harde materialen (beton en glas) een nefaste invloed uitoefenen.
Er wordt al te vaak verwarring gezaaid in de interpretatie van beide begrippen. Dit doet de vraag rijzen: wat is nu het verschil?

Geluidsabsorptie zorgt ervoor dat geluidsgolven letterlijk opgeslorpt wordt in zachte, poreuze materialen. Het zijn de geluidsgolven binnen een ruimte, vaak leidende tot nagalm, dewelke geabsorbeerd worden en zorgen voor een betere akoestiek.

Geluidsisolatie heeft invloed op het geluid tussen twee verschillende ruimtes. Het zijn de geluidsgolven die, als mechanische energie (trillingen) stotend op een bepaalde afscheiding, overgedragen worden van de ene ruimte op de andere.

Het is daarom van belang om de afscheiding volgens de juiste principes op te bouwen. Doe hiervoor beroep op de expertise van Acoustic Projects.
Niet alle ruimtes ondervinden negatieve gevolgen van een lange nagalm. Denk hierbij aan concerten in kerken of operazalen.
Bepaalde liederen of muziektonen komen zelfs beter tot hun recht bij een langere nagalm.

In de overgrote meerderheid is een lange nagalm de oorzaak van slechte spraakverstaanbaarheid en een hoger geluidsniveau.
Denk hierbij aan kantoorruimtes of leslokalen. Het leidt tot frustraties, stress, concentratiestoornissen en zoveel meer.
Een kortere nagalm wordt verkregen door geluidsgolven te absorberen met zachte materialen, zodoende het geluid niet weerkaatst.

Zo creëer je een aangenaam akoestisch binnenklimaat waar je comfortabel kan genieten van elk geluid.

Acoustic Projects voert hiervoor de analyse uit, berekent een voorstel op maat en biedt u deze oplossing aan!


In tijden van Corona was Arthur enorm flexibel om zijn schema af te stemmen op momenten buiten de werkuren van onze shifts.

Albéric De Buysscher, Malmar NV


Na analyse door Acoustic Projects werd met het gepaste materiaal de geschikte geluidsisolatie bekomen tussen onze burelen.
Op een deskundige manier werd het geluidsprobleem opgelost en kunnen we nu genieten van de nodige speechprivacy.

Dylan Castelein, General Management, CD Constructs Grootkeukens


Bijzondere vakkennis en uitzonderlijke customer care staan hier centraal! Super!

Kristof Sinnesael, Owner AC Decor+ BV

Onze partners